WYRÓŻNIENIA

.

Innowacyjna Gmina


Europejska Gmina - Europejskie Miasto


Bank Dobrych Praktyk


 


Wydział Rozwoju Miasta został utworzony dnia 1 lutego 2008r. Wydział tworzą osoby, które dotychczas pracowały w nieistniejącym już Biurze Funduszy Europejskich ... czytaj więcej

Do zadań Wydziału Rozwoju Miasta należy prowadzenie spraw związanych z uzyskiwaniem pomocy finansowej z różnych źródeł, w tym:

  • przygotowywanie, kompletowanie oraz składanie wniosków o środki pomocowe z Unii Europejskiej
  • opracowywanie i składanie wniosków o przyznanie środków z innych funduszy
  • współpraca z Kierownikiem Projektu Unijnego w zakresie złożonego wniosku o dofinansowanie
  • prowadzenie korespondencji z instytucjami zaangażowanymi w realizację projektu w zakresie merytorycznym biura
  • tłumaczenia korespondencji zagranicznej (tj. pism, zaproszeń, podziękowań itp.) Urzędu Miasta w jęz. angielskim

 


główna strona top