WYRÓŻNIENIA

.

Innowacyjna Gmina


Europejska Gmina - Europejskie Miasto


Bank Dobrych Praktyk


 

Naczelnik Wydziału Lidia Szyper-Machowska
tel.: +48 94 3551626 | fax: +48 94 3523769 | | Ratusz, pokój nr 25, I piętro

Do zadań Wydziału Rozwoju Miasta należy prowadzenie spraw związanych z uzyskiwaniem pomocy finansowej z różnych źródeł, w tym:

 • przygotowywanie, kompletowanie oraz składanie wniosków o środki pomocowe z Unii Europejskiej,
 • opracowywanie i składanie wniosków o przyznanie środków z innych funduszy,
 • współpraca w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania środków pomocowych z jednostkami organizacyjnymi Miasta, spółkami miejskimi, partnerami zagranicznymi i miastami partnerskimi,
 • współpraca z Kierownikiem Projektu Unijnego w zakresie złożonego wniosku o dofinansowanie,
 • prowadzenie korespondencji z instytucjami zaangażowanymi w realizację projektu w zakresie merytorycznym biura,
 • współpraca z samorządami innych krajów w zakresie pozyskiwania środków,
 • współpraca przy obsłudze delegacji zagranicznych w zakresie merytorycznym wydziału,
 • tłumaczenia korespondencji zagranicznej (tj. pism, zaproszeń, podziękowań itp.) Urzędu Miasta w jęz. angielskim,
 • prowadzenie spraw związanych z procesem integracji europejskiej w zakresie merytorycznym wydziału,
 • przekazywanie wszelkich niezbędnych informacji, w tym również informacji o dostępnych szkoleniach z zakresu określonych programów operacyjnych, do jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta,
 • gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowywania wniosków, w tym:
  • danych charakteryzujących rozwój Miasta,
  • założeń społeczno-gospodarczych oraz założeń do budżetu, programów inwestycyjnych,
  • udzielanie informacji organizacjom pozarządowym o możliwościach pozyskiwania środków pomocowych Unii Europejskiej.

Do zadań Wydziału w zakresie prowadzenia Punktu Informacyjnego Europe Direct Kołobrzeg należy:

 • współpraca z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Warszawie
 • świadczenie usług informacyjnych dotyczących Unii Europejskiej dla społeczności lokalnej
 • udostępnianie bezpłatnych publikacji, broszur informacyjnych i przewodników i na temat funkcjonowania Unii Europejskiej, jej instytucji, prawodawstwa, programów oraz polityk
 • promowanie Sieci Informacyjnej EUROPE DIRECT Kołobrzeg podczas imprez, targów, seminariów, konferencji
 • udostępnianie bazy danych i bezpłatnych połączeń z centrum Europe Direct, współpraca z jednostkami miejskimi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie Kołobrzegu w zakresie prowadzonej przez Punkt działalności
   

Wydział Rozwoju Miasta (WRM) - RATUSZ

Naczelnik Wydziału LIDIA SZYPER - MACHOWSKA 626 25
Główny Specjalista ds. Funduszu Europejskich Jolanta Milewska 583 24
Inspektor ds. Funduszy Europejskich Piotr Cięszczyk 583 24
Punkt Informacyjny - Europe Direct Kołobrzeg 533 24
       

główna strona top